همه چیز را همگان دانند

اشتراک دانش
همه چیز را همگان دانند
با سلام و عرض احترام خدمت شما
در صورتی که هر کدوم از مطالب به کارتون میاد اطلاع بدید تا راهنمایی کامل تر براتوم ارسال کنم و یا برنامه ای برای مسئله شما بنویسم

۳۰ مطلب با موضوع «اکسل» ثبت شده است

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۰۲ ب.ظ

ایجاد خودکار برگه در اکسل

Sub main()
Dim i As Integer
Dim name As String
 i = 1
 
Do While i < 4
Sheets("sheet1").Select
    name = Cells(i, 1).Value
     Call CreateSheet(name)
    
     i = i + 1
Loop
End Sub
Private Sub CreateSheet(name1)
    Dim ws As Worksheet
    With ThisWorkbook
        Set ws = .Sheets.Add(After:=.Sheets(.Sheets.Count))
        ws.name = name1
    End With
End Sub
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۰۲
وبلاگ نویس
پنجشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۴:۵۸ ب.ظ

دسته بندی ستون آخر به 3 کلاس

Sub nb()

Dim i, j As Integer
Set sht_Z = ThisWorkbook.Worksheets("sheet2")
LastColumn = sht_Z.UsedRange.Columns(sht_Z.UsedRange.Columns.Count).Column
  LastRow = sht_Z.Cells(sht_Z.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  For i = 2 To LastRow
       If Cells(i, LastColumn) <= 6 Then
       Cells(i, LastColumn) = "A"
       ElseIf Cells(i, LastColumn) <= 10 Then
        Cells(i, LastColumn) = "B"
        Else
         Cells(i, LastColumn) = "C"
         End If
  Next i
End Sub
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۵۸
وبلاگ نویس
شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷ ق.ظ

تابع SUMXMY2

این دستور مجموع مربعات خطای دو بردار رو محاسبه میکنه. برای حالتی استفاده میشه که مثلا ما یه تابع رو با یه الگوریتمی تقریب زدیم حالا میخوایم ببینیم چقدر تقریبمون درست بوده.

فرمول ریاضی

این لینک رو ببینید

نمونه:

SUMXMY2(array_x,array_y)
SUMXMY2(A3:A9,B3:B9)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۰:۱۷
وبلاگ نویس
يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۴:۰۰ ب.ظ

از مقادیر بزرگتر از صفر مجموعه میانگین میگیرد

Sub avg()
Dim sum As Integer
Dim num As Integer
Dim avg As Single

For j = 2 To 8400
sum = 0
num = 0
avg = 0
  For i = 68 To 75
     If Cells(i, j) > 0 Then
     sum = sum + Cells(i, j)
     num = num + 1
     End If
     If num < 1 Then
     Sheets("avg-day").Cells(12, j) = 0
     Else
     Sheets("avg-day").Cells(12, j) = sum / num
     End If
  Next i
Next j
End Sub

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۰۰
وبلاگ نویس
Sub foryou()
Dim j As Integer
Dim i As Integer

i = 14 'Select a row

  Rw = Range(Cells(i, 2), Cells(i, 2076)) 'Range beetwen 2 to 2076(column)
 
    Min = WorksheetFunction.Min(Rw)
    Max = WorksheetFunction.Max(Rw)
    avg = WorksheetFunction.Average(Rw)
    std = WorksheetFunction.StDev(Rw)
    
  Cells(15 + i, 2) = Max
  Cells(15 + i, 3) = Min
  Cells(15 + i, 4) = avg
  Cells(15 + i, 5) = std
End Sub
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۵ ، ۱۳:۱۹
وبلاگ نویس
چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۶:۴۲ ب.ظ

نرم افزار محاسبه سود بورس اوراق بهادار با اکسل

با نرم افزاری که در عکس زیر مشاهده می کنید می توانید سود معاملات خود را با محاسبه کارمزد و به صورت خالص مشاهده کرده. و نتایج معاملات خود را به سادگی ذخیره نمایید. در صورت تمایل به استفاده این نرم افزار ایمیل خود را به صورت نظر ارسال کنید تا به صورت رایگان ایمیل نمایم.

نرم افزار بورس

http://www.aparat.com/v/eP5mh

۵۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۴ ، ۱۸:۴۲
وبلاگ نویس
يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶ ب.ظ

شمارش مقادیر بزرگتر از صفر

Sub compute()
     Dim cont As Integer
     Dim start As Integer
    start = 9
    For j = 2 To 8400
        cont = 0
             For i = start To start + 7
                 
                 If Sheets("A").Cells(i, j) > 0 Then
                 cont = cont + 1
                 End If
                 
            Next i
                       Sheets("B").Cells(2, j) = cont
     Next j
End Sub

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۴ ، ۲۳:۳۶
وبلاگ نویس
دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ق.ظ

جستجوی زیر رشته در اکسل

کد زیر چگونگی جستجوی رشته هایی که دارای زیر رشته ای خاص هستند را نشان میدهد

Public Sub Search()
For i = 102 To 1 Step -1
  If Cells(i, 1) Like "*-excel" Then
    Rows(i).Delete Shift:=xlToUp
  End If
  Next i
End Sub
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۴ ، ۰۹:۴۹
وبلاگ نویس
سه شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ۰۵:۳۲ ب.ظ

کد برای اکسل. کوچکترین عضو یک مجموعه دلخواه

Sub delete()
Dim j As Integer
Dim out As Single
i = 25
 For j = 2 To 1201
  Rw = Range(Cells(i, j), Cells(i + 7, j))
out = WorksheetFunction.Min(Rw)
Worksheets("Target_total").Cells(10, j) = out
 Next j
End Sub
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۳۲
وبلاگ نویس
سه شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵ ق.ظ

میانگین گیری در اکسل

Sub mn()
Dim avg As Single

For i = 1 To 1
  For j = 2 To 1395 Step 7
    Rw = Range(Cells(i, j), Cells(i, j + 6))
Cells(2, j) = WorksheetFunction.Average(Rw)
  Next j
Next i
End Sub
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۰۵
وبلاگ نویس